Kontakt:

VINARIAMS 

Pomorska 39

96-300 Żyrardów

 

Bartosz Skoneczny
Przedstawiciel Handlowy
Tel: +48 535 412 673
b.skoneczny@vinariams.com

 

Mateusz Kośmider
Biuro/Przedstawiciel Handlowy
Tel: +48 577 380 977
info@vinariams.com

 

Izabela Kobus
Właściciel
Tel: +48 601 846 154
info@vinariams.com


Znajdziesz nas również na

Regulamin sklepu internetowego www.vinariams.eu

§1 Informacje ogólne

1.  Sklep internetowy oraz domena www.vinariams.pl należą do firmy Vinariams Izabela Kobus, z siedzibą W Żyrardowie przy ul. Pomorskiej 39, zarejestrowanej w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 001110199/2014  prowadzonej przez Urząd Miasta Żyrardów. Numer NIP:8381137035, REGON:147333124 .
2. Transakcje kupna-sprzedaży odbywają się w formie umowy zawieranej na odległość za pomocą serwisu internetowego pomiędzy zamawiającym (zwanym dalej Kupującym) a sklepem internetowym www.vinariams.pl (zwanym dalej Sprzedającym).
3. Sprzedający  posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) nr 4725Z.0001.P.0001   z dnia 19.11.2014 wydane przez Prezydenta Miasta i Gminy Żyrardów na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kpa / Dz.U. z d 2013 roku poz.267 z późniejszymi zmianami i ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2012 r. poz.1356 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej miasta Żyrardowa Nr 20/I/B-16/14z dnia14.11.2014 r. w sprawie ustalenia liczby punktów  sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w miejscowości Żyrardów przy ul. Pomorskiej 39, 96-300 Żyrardów, telefon 0601846154, e-mail: info@vinariams.com
4. Towary i usługi prezentowane na stronie www..vinariams.pl oraz na stronach sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert. .
5. Materiały zamieszczone na stronie www..vinariams.pl podlegają ochronie prawa autorskiego. Jakiekolwiek ich kopiowanie, dystrybucja i/lub przetwarzanie jest zabronione, chyba że po uzyskaniu pisemnej zgody Sprzedającego.
6. Kupujący w celu prawidłowego korzystania ze sklepu internetowego oraz musi dysponować komputerem/laptopem.
7. Sklep internetowy przeznaczony jest dla osób, które ukończyły wiek 18 lat.

§2 Zamówienia

1. Zamówienia składać można przez Internet 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronie sklepu .
2. Do realizacji zamówienia konieczne jest:
- wskazanie zamawianych produktów i podanie ich ilości;
- podanie danych potrzebnych do dostawy (wg pól formularza zamówienia);
- wskazanie preferowanej formy dostawy;
- dokonanie płatności na konto Sprzedającego.
3. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych i braku możliwości kontaktu z Kupującym, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy bądź brak dostawy.
4. W przypadku niedostępności produktów lub problemów z realizacją zamówienia Sprzedający skontaktuje się z Kupującym w sprawie ustalenia sposobu i czasu realizacji zamówienia lub ewentualnego odstąpienia od realizacji zamówienia.
5. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać zamówienie aż do momentu jego wysłania. Anulowanie zamówienia lub dokonanie w nim zmian nie jest możliwe, jeśli zamówienie zostało już przekazane do realizacji.
6. Wystawienie faktury VAT możliwe jest po podaniu przez Kupującego niezbędnych danych w momencie składania zamówienia.
7. Kupujący jest odpowiedzialny za podanie prawidłowych danych do przesyłki.
8. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.

§3 Ceny towarów i płatność

1. Wszystkie ceny towarów podawane są w PLN i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów i usług znajdujących się w ofercie.
Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy zamówień złożonych przed dokonaną zmianą cen.   
3. Płatności za zakupione towary i usługi mogą być realizowane następująco:
- przelewem na rachunek Sprzedającego: ;
- gotówką w przypadku odbioru osobistego.
- gotówką za pobraniem towaru u pracownika firmy dostarczającej towar.
4. W przypadku wysyłki do każdego zamówienia doliczany jest koszt dostawy zgodny z cennikiem firmy dostarczającej wraz z podatkiem VAT.

§4 Terminy dostawy i koszty

1. O kolejności realizacji zamówień decyduje moment złożenia zamówienia. Dodatkowym warunkiem jego realizacji jest dokonanie płatności za złożone zamówienie.
2. Wysyłka zakupionego towaru następuje w ciągu 48godzin (nie dotyczy dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu wpłynięcia środków na konto Sprzedającego (płatności przelewem)
3. Dostawa zamówień wysyłanych do Kupującego odbywa się na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej lub osobiście przez przedstawiciela Sprzedającego.
4. Wysyłka za granicę możliwa jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu tej formy przesyłki ze Sprzedającym. W ramach ustaleń zostanie przedstawiona dodatkowa opłata za "przesyłkę zagraniczną" według cennika kuriera.
5. Miejsce odbioru osobistego towaru jest siedziba sklepu

§5 Rejestracja i polityka prywatności

1. Sklep Sprzedającego umożliwia Kupującym  rejestrację w serwisie vinariams.pl
2. Dokonując zakupu w sklepie internetowym , Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówienia. Przetwarzanie danych jest rozumiane jako użycie danych w celu zaadresowania przesyłki oraz w celu wystawienia faktury.
3. Dane Kupujących otrzymane zarówno w procesie rejestracji, jak i w czasie składania zamówienia są prawnie chronione.
4. Sprzedający nie sprzedaje ani nie udostępnia danych personalnych i adresowych Kupujących osobom trzecim.

§6 Zwroty, reklamacje

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Kupujący może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie Sprzedawcy w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki bez podania przyczyny.
2. W przypadku zwrotu towaru, który został zniszczony, uszkodzony, zużyty (w wyniku użycia   towaru poprzez przekroczenie tzw. zwykłego zarządu zakupionym towarem), Sprzedającemu przysługuje uprawnienie żądania odszkodowania od Kupującego za poniesioną z tego tytułu szkodę.
3. W przypadku rezygnacji towar należy odsyłać razem z otrzymanym paragonem oraz z informacją o numerze konta, na jakie należy przelać zwracane pieniądze, lub z informacją o wymianie na inny towar.
4. Koszt przesyłki zwrotnej na skutek zwrotu towaru bez podania przyczyny pokrywa Kupujący. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
5. Zwracany towar należy odesłać na adres:
6. Zwrot należnej kwoty (cena za towar + koszty dostawy) nastąpi w terminie 14 dni po otrzymaniu od Kupującego w formie pisemnej oświadczenia o odstąpieniu od umowy/zwrocie towaru, przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.
7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w zwrocie należności w przypadku, gdy Kupujący nie podał informacji o numerze konta w terminie, w którym Sprzedający jest zobowiązany do dokonania zwrotu należności. W przypadku podania nieprawidłowego numeru rachunku bankowego Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przelanie pieniędzy na niewłaściwe konto.
8. Koszty reklamacji ponosi Sprzedający.

§7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin może ulec zmianie, o treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedającego na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Informacja o zmianie będzie utrzymywana na stronie głównej  przez 14 kolejnych dni kalendarzowych. Użytkownicy zarejestrowani,  nie zgadzający się na zmianę regulaminu w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianie (w drodze elektronicznej), brak zgody wyrażają w formie pisemnej. Po otrzymaniu powyższej informacji przez Kupującego, ich dane osobowe zostaną usunięte.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.XII.2014 r.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie odpowiednio zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.

 

 

 

 

 

 

 

Vinariams zawiera treści przeznaczone tylko dla osób pełnoletnich.

 

Treści na Vinariams mają charakter informacji o produktach dostępnych
na rynku a nie ich reklamy w rozumieniu Ustawy o wychowaniu w trzeźwości (Dz.U. 2012 poz. 1356).

 

Oświadczam, że mam ukończone 18 lat                         Opuść stronę